Om Orkestern

OrkesternOrkestern är en grupp, en gemensam idé, ett samarbete. Sedan 2008 gör Orkestern teater. Lämmelman blir Orkesterns 6:e föreställning. Orkestern tror på teatern som humor och politik och ser ingen motsättning i underhållning och debatt.

Bland tidigare produktioner märks de tre föreställningar som tillsammans kom att utgöra en makttriologi; Jean Genets Balkongen (2008), Harold Pinters Mathissen (2009) och William Shakespeares Rickard III (2009). Genom tre klassiker sökte Orkestern på olika sätt förstå och problematisera begreppet makt.
Med Balkongen tog Orkestern sig an temat makt ur perspektivet medborgare kontra samhälle, med Mathissen ville vi titta på klass och språket som makt, medan Rickard III beskriver en maktgalen individ och grupptryckets strukturer.
Sedan 2010 arbetar Orkestern huvudsakligen med nyskriven dramatik som bearbetas och skrivs av gruppen tillsammans med respektive dramatiker. Kritikerrosade Ålhålet (2010/2011) blev uppmärksammad både av publik och kritiker för dess direkta tilltal och humoristiska vändningar.